SANERING

 

Har ditt hus eller fastighet drabbats av en brand eller vattenolycka? Vi på Liljegrens Entreprenad har bred kompetens och lång erfarenhet av olika typer av sanering. Vi arbetar dagligen med olika företag och privatpersoner mellan Kristianstad och Kalmar som behöver hjälp med sanering. Behöver du hjälp med sanering? Vi hjälper dig med en anpassad helhetslösning efter just dina förutsättningar och behov.

BRANDSKADESANERING

Har din villa eller fastighet råkat ut för en brand? Varje år drabbas många hushåll av någon form av brandskador. Lyckligtvis är det sällan personskador eller dödsfall men mycket av människors egendom drabbas hårt. Vårt uppdrag är att se till att rädda stora värden genom sanering av brandskador.  Oftast innebär det en akut insats för att rädda bostaden och allt innehåll. Alla bränder är olika och ibland räcker det med att få bort rökdoften medan vid större bränder krävs det en mer omfattande sanering.

VATTENSKADESANERING

En vattenläcka eller översvämning kan förstöra mycket i ett hushåll. Vi hjälper dig att göra en professionell analys och bedömning av din situation och vad vi kan göra för dig. Även här är det viktigt med en omgående insats för att minska risken att det sprider sig och medför större skador. Vi hjälper dig med att installera en avfuktare samt utreda om det finns täcken på svamp eller mögel i samband med vattenläckan.

 SANERING AV ASBEST

Asbest är en långfibrig mineral som bildar tunna fibrer som är hälsofarliga. De små asbesfibrerna tas upp i dina lungor och kommer inte att varken brytas ned eller försvinna. Vi hjälper till med att göra en analys och ser hur asbestnivån ser ut i området och om en eventuell sanering är nödvändigt. Liljegrens Entreprenad hjälper dig med asbestsanering för att ta bort all asbest för att du ska kunna arbeta utan några som helst hälsorisker.