ASBESTSANERING

Behöver du hjälp med att få bort asbest genom en asbestsanering? Liljegrens Entreprenad hjälper dig med asbestsanering för att ta bort all asbest så att du ska kunna arbeta utan några som helst hälsorisker. Vi arbetar med professionell och väl genomförd asbestsanering för att garantera ett asbestfritt resultat. Är du osäker om ditt hus innehåller mycket asbest? Tveka inte att kontakta oss för rådgivning.

ANALYS AV ASBEST

Asbest finns ibland annat i olika ljud- och värmeisolerande föremål. Med asbest får ett material lång livstid, blir värmetålig och får en hög hållfasthet. Inom byggbranschen är det därför vanligt förekommande med föremål som innehåller någon form av asbest. Problemet är att små partiklar av asbest kan frigöras i samband med bygget vilket är en hälsorisk för personerna som vistas i området. Då är det viktigt att först göra en asbestsanering innan någon får befinna sig i närheten av platsen. Vi hjälper till med att göra en analys och ser hur asbestnivån ser ut i området och om en eventuell asbestsanering är nödvändigt.

RISKER MED ASBEST

Asbest är en långfibrig mineral som bildar tunna fibrer som är hälsofarliga. De små asbesfibrerna tas upp i dina lungor och kommer inte att varken brytas ned eller försvinna. Lungorna kommer att fortsätta att arbeta som vanligt vilket resulterar i att mer lungvävnad bildas under tiden. Du riskerar därmed att drabbas av en rad olika lungsjukdomar.

ANPASSAD HELHETSLÖSNING

Vi hjälper dig med en analys för att sedan göra en anpassad helhetslösning utifrån just din situation och mängden asbest.

KONTAKTA OSS FÖR EN KOSTNADSFRI OFFERT.