Allt från enklare uppdrag till totalentreprenader

Liljegrens Entreprenad AB utför alla typer av mark-och anläggningsarbeten, från enklare uppdrag till totalentreprenader. Vi har tillsammans med el- och telebolagen och dess underentreprenörer specialiserat oss på olika typer av kabelarbeten, t.ex. plogning av bredband och elkablar. Vi har en egen bemannad serviceverkstad för effektiva reparationer och service. Med egen grustäkt kan vi säkra materialleveranserna och även återvinna schaktmassor.