Historia

Liljegrens Entreprenad AB startades år 1947 av Karl Liljegren och hans söner Kjell och Arne Liljegren. På den tiden hette företaget Örmo Marmorprodukter AB och tillverkade badkar och skottkärror. Därefter bytte företaget namn till Grus och Betong AB och då övergick man till att krossa grus och betong. År 1975 tog barnbarnen och bröderna Torsten och Bengt Liljegren över verksamheten. De köpte några grävmaskiner och började utföra markarbeten vilket ledde till det nuvarande företagsnamnet Liljegrens Entreprenad AB. Idag drivs företaget av fjärde generationen Jim Liljegren Dahlberg och Peter Liljegren tillsammans med 30 anställda.

Affärsidé och vision

Vi är noga med att alltid sätta kunden i centrum och tack vare vår erfarenhet och kunniga personal kan vi utföra prisvärda kvalitetsarbeten. Liljegrens Entreprenad AB vänder sig till såväl bygg- och entreprenadföretag som till kommuner, landsting och privatpersoner. Vi arbetar främst i Småland och Blekinge.

Vi ska vara det flexibla och moderna företaget som utför prisvärda kvalitetsarbeten inom mark- och anläggning. Med ärlighet och respekt ska vi skapa långvariga förhållanden med kunder och leverantörer.

Vår vision är att kunden alltid ska känna sig trygg när de anlitar oss. Vi ska alltid uppträda med god kompetens och yrkesskicklighet. Vi jobbar också aktivt med att minska miljöbelastningen genom att förbättra utsläpp till luft, mark, vatten, materialval, avfallshantering och transporter.