RIVNING

Från att genomföra miljöinventering till att återställa marken, utför vi rivning och avveckling av olika objekt med fokus på miljövänliga metoder. Vi har kvalificerad personal och avancerad utrustning för att hantera rivning och sanering av både stora och små objekt. Hela processen, från miljöinventering till markåterställning, genomförs med noggrant beaktande av miljöaspekter. Vi använder modern rivningsutrustning och kombinerar den med omfattande expertis för att säkerställa framgångsrik genomförande av projekt, även när det gäller objekt med komplex karaktär.